Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
ReŁnie2015
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2018 J2-DC

Terugblik Regionale Friese ReŁnies:
de wedstrijden

Elk jaar wordt er met de schepen op het scherpst van de snede gevaren ...

Index 1968-1979 1984 1989 1991 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017


Overzicht van de uitslagen van de wedstrijden tijdens de Regionale Friese ReŁnies van 1968 - 2017

Wedstrijden in 2000

Naar aanleiding van de enquÍte van 1999 hebben we de Watersport Vereniging Heeg (WSH), gevraagd of het mogelijk was twee kortere wedstrijden te organiseren. Dit om het veld meer bij elkaar te houden en iedereen de kans op een tweede goede start te geven. De WSH heeft dit prima opgepakt en twee wedstrijden van ongeveer een uur georganiseerd. De grote schepen van de VSRP zeilden hun wedstrijd op de Fluessen, zodat ieder z'n eigen wedstrijdwater had. Tussen onze twee wedstrijden was er gelegenheid voor een gezellige gezamenlijke lunch. De foto's in de Spiegel der Zeilvaart getuigen hiervan.
Klasse 1. Boatsjes en kleine schouwen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. TŻfdŻker Joop Krist
Klasse 2. Kleine tjotters
1. Govert-Jan Pieter van Drongelen
2. 't Beaken
3. 't Beaken
4. Kromwal Ruerdsje Halbertsma
Klasse 3. Grote Tjotters
1. Lytse Folle Anne Hoekstra
2. Froask Pier Piersma
3. Triton A. van der Zee
Klasse 4. Kajuitschouwen
1. d'Arendine J. Lammerse
2. Houk & Ansk Simke Blaauw
3. De Vergulde Page J. Bus
Klasse 5. Open schouwen
1. Puut M. van Schaik
2. De Otter Wotse Heins
3. Luerdske A. de Jong
Klasse 6. Friese jachten
1. Willemijntje Charles Koek
2. De Oude Liefde Combert Burger
3. Poseidon Jan te Siepe
4. Tsibbe Gearts Tjalling van Eysinga
5. Argo Sybrant van der Werf
Klasse 7. Boeiers
1. Constanter Binnert Halbertsma
2. Albatros Jelle Cuperus
3. Semper Idem M. Jonkhart
4. Otter Hans Nooteboom

naar boven