Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
ReŁnie2015
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2017 J2-DC

Terugblik Regionale Friese ReŁnies:
de verslagen

Opwindende verslagen van de tot nu toe gehouden reŁnies in de jaren ...

Index 1968-1979 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1991 1992
1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De regionale reŁnie voor Friese ronde jachten en schouwen tezamen met de lustrumreŁnie van de SSRP
te Heeg 2000

Afgelopen jaar was weer een lustrumjaar voor de VSRP. Zij hielden hun reŁnie in Friesland in combinatie met de Regionale Friese ReŁnie. Het Comitť heeft geprobeerd om onze eigen reŁnie zoveel mogelijk te handhaven binnen het kader van de 'grote reŁnie'. Naar onze mening zijn we daarin geslaagd. Het gehele evenement was een succes. Heel Heeg lag vol schepen, het weer was ons gunstig gezind en iedereen die wilde zeilen kwam aan zijn trekken.

Admiraalzeilen
Het admiraalzeilen was een gedurfd spel, waarbij de houten vloot na formatie en groet aan admiraal Nijpels, commissaris van de Koningin in Friesland, een groot aantal weefmanoeuvres uitvoerde tussen twee lijnen voor anker liggende grote schepen. Hier hebben we getoond te kunnen zeilen en schipperen op het soms vrij nauwe vaarwater, toegejuicht door de bemanningen van de schepen voor anker. Hopelijk hebben zij net zo genoten als wijzelf.

Uitslagen Admiraalzeilen
Het winnend eskader: boatsjes en een schouwtje onder leiding van Joop Krist
De Waller Weefprijs werd toegekend aan de hele vloot van de Regionale Friese ReŁnie. Sybrant van der Werf nam deze prijs als voorzitter van het Comitť in ontvangst.

 

naar boven