Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
ReŁnie2015
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2017 J2-DC

Terugblik Regionale Friese ReŁnies:
de verslagen

Opwindende verslagen van de tot nu toe gehouden reŁnies in de jaren ...

Index 1968-1979 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1991 1992
1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De regionale reŁnie
voor Friese ronde jachten en schouwen te Heeg 1999

Het eerste weekend van augustus 1999 was Heeg voor de 26ste maal het toneel van de reŁnie van houten, en enkele geklonken stalen, rond en platbodemschepen. Dit jaar waren er, inclusief de tjotters van de Friese Tjottervloot, 63 deelnemers.

In Koudum, het startpunt van de aanlooptocht dit jaar, kwam bijna de helft van de opgegeven schepen niet opdagen. Hiervoor was niet een duidelijke reden aan te geven, of het moest de onweersbui op donderdag rond 13.00 uur zijn. Gevolg was dat een groot deel van het eten overgebracht kon worden naar een gezinsvervangend tehuis in de buurt. Een optreden van het shantykoor Murk Lelts en een demonstratie van de brandweer van Nijefurd maakten van de donderdagavond een feestelijk geheel.

Vrijdag was een prachtige zeildag, warm en ruime wind. De deelnemende schepen verzonnen de meest prachtige verhalen om het door Fred Lion opgegeven verhaal over het 'bikkelen' af te maken. Twee van deze verhalen werden door een vakkundige jury uitgekozen om tijdens de gezellige barbecue voor te lezen op de Bikkelbank, de leugenbank, die Jan Arnold Bik aanbood bij zijn afscheid als jurylid, regisseur en alle andere functies die hij heeft vervuld in vele jaren Friese reŁnie. Deze prachtige bank zal ieder jaar bij de reŁnie een centrale plaats krijgen. Ook de fakkelvaart was weer vanouds. Tijdens de fakkelvaart slingerde een lang lint verlichte schepen rond Heeg om bij de ingang van de haven nog een extra rondje te maken rond het vlot van de jeugdherberg, waarop vuurwerk werd afgestoken.

Tijdens het palaver op zaterdagochtend gaf voorzitter Rienk Smit allereerst Sytse ten Hoeve, directeur van het Fries Scheepvaarmuseum in Sneek, de gelegenheid om het eerste exemplaar van het boek De Helling onder Heeg aan te bieden aan de burgemeester van Wymbritseradiel, de heer M.F. Koopmans. In dit boek beschrijft Sicco van Albada de geschiedenis van meer dan driehonderd jaar van de werf aan de Syl in Heeg, waar nu Pier Piersma woont.

Na zijn welkomstwoord introduceerde Rienk Smit ook de grote uitvoering van de 'clubvlag'. Deze is aangeboden door een klein aantal oudgedienden, dat onbekend wenst te blijven. Er zijn vijftien vlaggen, die in het vervolg dienst zullen doen bij het admiraalzeilen. Dit omdat met het afscheid van Rienk Smit de contacten met de Elfstedencommissie minder direct zullen zijn. Bovendien worden de elfstedenvlaggen oud en zijn er bij de laatste elfstedentocht twee verdwenen.

Tijdens de wedstrijd was er wat regen, maar genoeg wind voor een leuke wedstrijd. Doordat de wind wat draaide, werd de stuurboordstart steeds interessanter, wat leuke situaties tot gevolg had. Het kruisrak werd door deze draaiende wind steeds beter bezeild, waardoor de wedstrijd in totaal minder lang duurde dan normaal. Dit werd door de meeste schippers en hun bemanningen als positief ervaren. De velden lopen zo minder uit elkaar, wat voor iedereen aantrekkelijker is. Tijdens de borrel was het bovendien weer droog, zodat lang en breed nagepraat kon worden.

Het natte weer maakte hongerig. Dit had als gevolg, dat het warme buffet 's avonds in het HeechhŻs snel op was. Gelukkig was er voldoende koud buffet. Al met al een erg gezellige maaltijd voor meer dan honderdvijftig mensen.

Op zondag was er geen wind. Dit was jammer voor de heer G.E. Gerritsma van de WSH, die dit jaar als admiraal op De Kleine Beer de vlootschouw afnam. Desondanks zei hij te hebben genoten van de dobberpartij. De eskaders dobberden, al peddelend, bomend, slepend en motorend, iets wat tijdens de Friese reŁnie normaal taboe is, langs het admiraalschip. Er werd nog een poging tot weven gedaan en hier en daar werd het begrip waterspel weer erg letterlijk genomen.

Bij het slot in het HeechhŻs waren weer de vaste onderdelen aanwezig. De prijzen voor de wedstrijd werden uitgereikt en de admiraal kende de prijzen voor het admiraalzeilen toe. De WSH-wimpel werd dit jaar uitgereikt aan Charles Koek, iemand die al jaren enthousiast deelneemt, eerst als klein jongetje in de wildtsjitter De Skiere Iel en nu in Fries jacht Willemijntje, en dat enthousiasme ook op anderen weet over te brengen. Marie Piersma en met name dochter Berber zijn ook dit jaar weer in het zonnetje gezet als dank voor het organiseren van de kinderopvang tijdens de wedstrijd.

Als laatste onderdeel stond de wisseling van de wacht in het Comitť op het programma. Zowel Henk Vochteloo als Rienk Smit namen na zeventien resp. negentien jaar afscheid als lid van het Comitť. Als nieuwe leden treden Jan te Siepe en Sybrant van der Werf toe. In het nieuwe Comitť zal Sybrant van der Werf voorzitter zijn, Waldien Burger is secretaris, Wotse Heins penningmeester, Fred Lion, Rinke Pleging en Jan te Siepe zijn leden.

Rinke Pleging bedankte Henk Vochteloo, de serieuze penningmeester met sigaar, die als hij de kans krijgt enthousiast met zijn barbecue anderen uitrookt en tijdens de fakkelvaart verandert in een ware pyromaan. Zij beschreef vervolgens Rienk Smit, die jarenlang met zijn aanstekelijke enthousiasme het familiegevoel op de reŁnie heeft bevorderd. Hij zag alles en hij deed ook alles, daarbij bijgestaan door zijn vrouw Tineke. Alle aanwezigen bedankten hem met een staande ovatie.
 

Admiraalzeilen
1e prijs: eskader 5, Kajuitschouwen: 't Meeuwke (Marcel Weidner commandant), Ouwe Reus, De Trije Bern, Houk en Ansk en Beatrijs

2e prijs: eskader 10, Boeiers B: Albatros (Jelle Cuperus commandant), Ludana, Njord, Otter en Semper Idem/Friso.
 
naar boven