Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
ReŁnie2015
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2017 J2-DC

Terugblik Regionale Friese ReŁnies:
de verslagen

Opwindende verslagen van de tot nu toe gehouden reŁnies in de jaren ...

Index 1968-1979 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1991 1992
1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De regionale reŁnie
voor Friese ronde jachten en schouwen te Heeg 1998

De lustrumreŁnie vond plaats op 31 juli en 1 en 2 augustus 1998. In verband met het lustrum hadden de jachten ouder dan 100 jaar een bijzondere plaats in het programma gekregen. Het aantal deelnemende jachten bedroeg 75.

Vanwege de bindingen die er bestaan met het Fries Scheepvaart Museum te Sneek werd de aanlooptocht gestart in Sneek. Rond de Sneker Waterpoort verzamelden zich in de loop van donderdag 30 juli twintig schepen. Zij trotseerden harde wind en de volgende dag zeer slecht weer. Bij jachtwerf Van der Meulen lagen ook nog een vijftal schepen. De avondmaaltijd werd genoten in het Fries Scheepvaart museum, een ideale omgeving waarin veel moois te bewonderen is. De familie Lion had voor een voortreffelijke catering gezorgd. Aan de deelnemers werd alvast een clubvlag van de regionale reŁnie (het lustrumcadeau) overhandigd.

In verband met het slechte weer werd vrijdagochtend besloten om de kortste weg naar Heeg te nemen. Voor onderweg werd een lustrum-scriptogram uitgedeeld met spreuken en woorden uit de beroepszeilvaart als thema. Het op vrijdagmiddag geplande defilť van 100-jarigen kon door de weersomstandigheden helaas niet doorgaan. Tijdens de barbecue klaarde het weer echter op en de dag kon dan ook feestelijk worden afgesloten, mede dankzij het optreden van het Koudummer shantykoor "Murk Lelsz" en een door veel vuurwerk omgeven fakkelvaart.

Bijzonder geslaagd was de wijze waarop de vloot dit jaar in de haven gegroepeerd lag: dicht bijeen aan de kop van de haven. Wel ver uit het zicht van de landingang van de haven en van het sanitair, maar voor de communicatie tussen de deelnemers zeer gunstig.

Zaterdag 1 augustus: wedstrijddag, zon en weinig wind.
Op het palaver op zaterdagmorgen heette Rienk Smit ons allen welkom. Bijzonder welkom werden geheten de vier admiraals Brandsma, Van der Meulen , Piersma en Van der Werff, alsook de oud comitťleden Greep, Zaayer, Van der Sijp en Van der Werf. Zij kregen als eersten een exemplaar van de lustrum-uitgave "de Friese Regionale ReŁnie te Heeg, 1968-1997". Gelukwensen werden ontvangen van de heren Vermeer en Van Zanten. Naast deze gelukwensen was er ook het droevige feit van het recente overlijden van mevrouw Te Siepe te melden. Aan mevrouw Burger werd de Wymbritseradielwimpel overhandigd als blijk van waardering voor haar jarenlange komst naar Heeg met opgroeiende, inmiddels volwassen geworden, kinderen. Uitvoerig werd stilgestaan bij het admiraalzeilen dat een bijzondere regie kende omdat vier admiraals (schouwers) moesten worden gegroet.

Het wedstrijdzeilen verliep door zeer lichte draaiende winden zeer rustig. Het weer vergde uiterste concentratie van schipper en bemanning. Ook dit jaar hield Marie Piersma open huis voor de jeugdigen tijdens de wedstrijd. De dag werd besloten met een uitgebreide gezamenlijke maaltijd: 200 mensen waren daartoe in het dorpshuis bijeen.

Zondag 2 augustus: warm, weinig zon en een zwakke later iets sterker wordende wind.
Admiraal waren dit jaar de vier Friese scheepsbouwers, Brandsma, Van der Meulen, Piersma en Van der Werff. Zij namen de groet af op een aantal van de oudste jachten van de vloot: Bever (1775), Lytse Bever (1820), Njord (1867) en De Jonge Minne (1887). Er werd een zandloper gezeild. In de eerste helft van de zandloper werden twee admiraals gegroet. Daarna volgde een weefmanoeuvre en zeilden de eskaders aan de wind weer naar boven om in het andere deel van de zandloper de andere twee admiraals te groeten. De eskaders waren twee aan twee gekoppeld, zodat ze ook met elkaar rekening moesten houden en gezamenlijk de weefmanoeuvre konden uitvoeren. De formule ble
ek zeer geslaagd: de eskaders hadden een "vol" programma en de admiraals en hun gastheren en -vrouwen tien eskaders om te bewonderen en te beoordelen.
Het laatste onderdeel was de prijsuitreiking. Daaraan voorafgaand werd in de haven een feestelijke borrel geschonken. De prijsuitreiking werd gestart met het verslag van de vier admiraals. Woordvoeder Roelof van der Werff overhandigde de twee prijzen.

Bij de prijsuitreiking van de wedstrijd werden twee nieuwe wisselprijzen aangeboden: in de klasse Friese Jachten een half model van de Poseidon, aangeboden door Jan te Siepe en bij de boeiers een verzilverde schaal met voor de prijswinnaar als definitief aandenken een klein schaaltje dat pas het volgende jaar na inlevering van de wisselprijs kan worden verkregen. Deze prijs werd aangeboden door Jan en Tine Brilleman. Bovendien ontvingen alle prijswinnaars als lustrumaandenken een verzilverde plaquette getooid met een kroontje. Aan de eigenaren van De Twa Sisters, Jansje-Maria en Vrouwe Maria werd voorts een lustrumplaquette overhandigd, aan te brengen op het jacht, omdat deze jachten 25 maal achtereen aan de ReŁnie hebben deelgenomen. De prijsuitreiking werd besloten met een kort woord van dank aan scheidend secretaris van het Comitť Hansje van Douwen.
 

Admiraalzeilen
1e prijs: eskader 7, Friese jachten A: De Oude Liefde (comm), Joris, Poseidon, Bestevaer, Willemijntje en Circe.
2e prijs: eskader 3, Kajuitschouwen A: Ouwe Reus (comm), Garnael, De Treije Bern, 't Meeuwke
 
naar boven