Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
ReŁnie2015
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2017 J2-DC

Terugblik Regionale Friese ReŁnies:
de verslagen

Opwindende verslagen van de tot nu toe gehouden reŁnies in de jaren ...

Index 1968-1979 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1991 1992
1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De regionale reŁnie
voor Friese ronde jachten en schouwen te Heeg 1997

De schouwen stonden in de schijnwerpers van de 24e Regionale Friese ReŁnie op 1, 2 en 3 augustus 1997 in Heeg. Vierentwintig jachten meldden zich op donderdag 31 juli bij de werf van schouwenbouwer Van der Meulen in Sneek. De zoveel mogelijk gezeilde aanlooptocht voerde hen op een zonnige vrijdag via IJlst naar het Heegermeer.
Hier organiseerde Pier Piersma een fjouwerachtenwedstrijd ter ere van de nieuw gebouwde fjouweracht Astrea. In lange tijd waren er niet meer zoveel grote tjotters bijeen geweest, veertien, waarvan de Astrea met Piersma aan het roer won.
's Avonds was er weer de gebruikelijke ongeorganiseerde barbecue en het prachtige schouwspel van de Fakkelvaart. Een lint van verlichte boten gleed op muziek over het spiegelgladde zwarte water.

Zaterdagochtend begon als altijd met het palaver voor alle deelnemers. Bijzonder was dit jaar de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek tjotters en boatsjes van Dr. Ir. J. Vermeer. De heer Bussemaker overhandigde dit boek namens de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) aan drs. L.H.L.M.A. Hermans, Commissaris der Koningin in Friesland.

Voor deze gelegenheid waren vele belangstellenden uitgenodigd, die 's middags 'op het statenjacht Friso en drie Lemsteraken de wedstrijd bijwoonden. Hun aanwezigheid werd beloond met een prachtige wedstrijd van 72 jachten bij zon en een lopend windje, kracht 2 ŗ 3 Bft.

De grote velden, onder andere veertien kleine tjotters, waarvan tien van de Friese tjottervloot, dertien grote tjotters, vijftien Friese jachten en twaalf boeiers, zorgden voor spectaculaire starts. Het was jammer dat er ondanks de extra aandacht niet meer schouwen aanwezig waren. De zaterdag werd afgesloten met een gezellige gezamenlijke maaltijd in het HeeghŻs.

De heer Van der Werf, oud-secretaris van zowel het Comitť van de RFR als van de SSRP, nam als admiraal dit jaar tijdens het admiraalzeilen de groet af op de kajuitschouw Houk en Ansk (fries voor het sterrenbeeld Tweelingen). Liet de wind het in het begin wat afweten, op het moment dat de eskaders voor de admiraal langs moesten, trok die flink aan. Dit had hier en daar chaotische taferelen tot gevolg, waarbij de doorgaans vrij grote eskaders niet helemaal in frontlinie aan de admiraal voorbij trokken. Ook de weefmanoeuvres werden wat ongeregeld, maar met groot enthousiasme uitgevoerd.

De temperatuur nodigde dit jaar niet uit tot uitgebreide watergevechten, maar dit werd met kanonschoten goedgemaakt. Het lange lint zeilende schepen met de admiraal op kop vormde weer een prachtig schouwspel als uitsmijter van een schitterend zeilweekend.
De WSH-wimpel, overhandigd namens het gemeentebestuur van Wymbritseradeel, ging dit jaar tot haar eigen grote verrassing naar Marie Piersma. Ook dit jaar had zij tijdens de wedstrijd weer ruim tien kinderen onder haar hoede, waarvan het grootste gedeelte onaangekondigd.

Admiraalzeilen
Tijdens de afsluitende prijsuitreiking ging de eerste prijs voor het admiraalzeilen naar eskader 1, de kleine tjotters en schouwen o.l.v. eskader-commandant Pieter van Drongelen, die de moeilijke opgave volbrachten hun uiteenlopende bootjes zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. De tweede prijs ging naar het eskader kajuitschouwen.
 
naar boven