Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
ReŁnie2015
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2017 J2-DC

Terugblik Regionale Friese ReŁnies:
de verslagen

Opwindende verslagen van de tot nu toe gehouden reŁnies in de jaren ...

Index 1968-1979 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1991 1992
1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De regionale reŁnie
voor Friese ronde jachten en schouwen te Heeg 1993

De 21ste Regionale ReŁnie vond plaats op 6, 7 en 8 augustus te Heeg en telde 61 deelnemers. Omdat voor 5 en 6 augustus storm en regen werd voorspeld liepen slechts 16 jachten Terzool aan (en voor de gezelligheid enkele bemanningen per auto). 's Nachts teisterde een windhoos Friesland, en 's morgens werd bij wind 7 Š 8 veel op de motor de zwaar-weer-route naar Sneek afgelegd. Eendrachtig werden twee sluizen bediend, een scriptogram opgelost en een limerick gemaakt waarin zoveel mogelijk plaatsnamen verwerkt moesten worden van aan de vaarroute gelegen dorpen.

Laatst waren in Dearsum en Sybrandaburen al gauw geen Oppenhuizen te huren. Maar in Terzool en Poppenwier en Goinga, Sneek en Offingawier zal dat ook niet lang meer duren.

Aan het einde van de dag werd het droog en dus... barbecue en fakkelvaart!

Zon en wind 3 Š 4 waren ideaal voor de wedstrijd. Vooraf vroeg de voorzitter speciale aandacht voor ir. J. Vermeer die alle bekende Friese jachten in beeld heeft gebracht en bezig is een overzicht te maken van alle fjouwerachten.
Na een aangename wedstrijd werd de dag besloten met een gezamenlijke maaltijd.

Op zondag was J. van der Sijp, oud-voorzitter van het Comitť, admiraal op de boeier Ludana. Tijdens het admiraalzeilen werd een onweerstoring actief. Toch zorgden de bemanningen, veelal in uniforme regenkleding, voor een mooi schouwspel. Na afloop werd rond het admiraalschip in de jachthaven een dronk uitgebracht.
De prijzen bestonden uit penningen met, voor bijna iedere klasse een wisselprijs. Voor de kajuitschouwen was dit een nieuwe, aangeboden door Rienk Smit en door hemzelf uitgereikt aan de bemanning van zijn schip.
Het eskader Friese jachten onder leiding van de Jansje Maria troefde net het eskader tjotters af voor de mooiste prestatie tijdens het admiraalzeilen.

Dit jaar kende de gemeente Wymbritsradiel de wimpel toe aan Jelle Cuperus die sinds jaar en dag, met of zonder schip, de reŁnie met ziin aanwezigheid opluistert. Een bijzonder woord van dank ging naar Marie Piersma die haar huis open had gesteld voor de kinderopvang op zaterdag!
 
naar boven