Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
ReŁnie2015
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2016 J2-DC

Terugblik Regionale Friese ReŁnies:
de verslagen

Opwindende verslagen van de tot nu toe gehouden reŁnies in de jaren ...

Index 1968-1979 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1991 1992
1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

De regionale reŁnie
voor Friese ronde jachten en schouwen te Heeg 1992

Voor 30 jachten begon deze lustrumreŁnie in Joure. Daar werden ze gastvrij ontvangen op de oude werf van Eeltjebaas door de huidige eigenaar, de heer De Jong. Het was feestelijk in Joure. De traditionele ballonvaarten waren in volle gang.
Vrijdagochtend, 31 juli vertrok de vloot vroeg voor een tocht door de Broekervaart om via GoÔngarijp, de witte Brekken en IJlst in Heeg aan te meren. Net als vorig jaar moesten de deelnemers onderweg vragen beantwoorden over voorwerpen die men tegenkwam en een cryptogram oplossen! Uiteraard werd de dag besloten met een fakkelvaart. Veel licht en muziek begeleidden dit festijn.

Op zaterdag 1 augustus was de vloot uitgebreid tot 65 schepen waaronder de gerestaureerde boeier 'Ludana'. Dit vierde lustrum stond in het teken van de fjouwer-achten. De herinneringstegel droeg een afbeelding van een fjouwer-acht en de fjouwer-acht de 'Twa Sisters' werd de volgende dag admiraalschip.
 
Voorzitter Rienk Smit richtte in zijn welkomstwoord nog even de blik op de beginjaren van de reŁnie aan de hand van een aantal dia's van de eerste voorzitter, de heer Van Douwen.
Niet alleen de regionale reŁnie maar ook de WS Heeg vierde een lustrum. Opgericht op 8 november 1967 was de WSH nu 25 jaar geworden en de nauwe banden tussen WSH en regionale reŁnie werden nog eens nadrukkelijk bevestigd met het uitwisselen van geschenken. De WSH bood een luidbel aan met inscriptie en organiseerde dit jaar kosteloos de wedstrijden. De WSH kreeg een degelijke verbanddoos, versierd met houtsnijwerk van de heer ten Cate, eigenaar van het Friese jacht Bestevaer.
In de middag werd er met een mooie bries heerlijk hard gezeild. Na afloop van de wedstrijd werd ťťn protest ingediend dat uiteindelijk door de protestcommissie niet ontvankelijk werd bevonden.
De dag werd besloten met een voortreffelijk koud buffet waaraan 150 personen deelnamen. Daarmee was het dorpshuis geheel gevuld.

Admiraal Siebe Haagsma kon op zondag 2 augustus aan boord van de "Twa Sisters" (foto links) de groet in ontvangst nemen.

Door de vrij harde wind werd besloten slechts op de fok naar de admiraal te zeilen en daar in frontlinie langs te varen. Dit beperkte de manoeuvreermogelijkheden van de jachten en slechts weinig eskaders slaagden erin de admiraal naar behoren te passeren.
Het beste lukte dit het eskader van vijf kajuitschouwen. Tweede werd het eskader van acht boeiers.
Aan het slot van deze reŁnie werden de prijzen uitgereikt. Deze bestonden uit penningen met, voor bijna iedere klasse, een wisselprijs.

Bij de kajuitschouwen werd de wisselprijs definitief gewonnen door Rienk Smit in zijn schouw de "Vrouwe Rixt". Hij stelt een nieuwe wisselprijs beschikbaar.

De gemeente Wymbritsradeel kende dit jaar de wimpel toe aan de familie Sambrinck. Vader en zoon hebben in een periode van twee jaar twee traditionele jachten gerestaureerd: de "Marwille" en de "Aleida Anna".

Vermelding verdient tenslotte nog de mooie vergroting, die Pier Piersma aan Siebe Haagsma overhandigde. Een foto die in 1898 van de zeilende "Twa Sisters" werd gemaakt.
 

naar boven