Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
ReŁnie2015
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2016 J2-DC

Terugblik Regionale Friese ReŁnies:
de verslagen

Opwindende verslagen van de tot nu toe gehouden reŁnies in de jaren ...

Index 1968-1979 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1991 1992
1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

De regionale reŁnie
voor Friese ronde jachten en schouwen te Heeg 1982

In het blad van de Watersportvereniging 'Heeg' van augustus 1982 stond een voortreffelijke nabeschouwing van de zomerreŁnie. Wij volstaan met het overnemen hiervan.

Het was al voor de 12e keer dat genoemde reŁnie in Heeg werd gehouden.
Na een stertocht waren de meeste deelnemers in de loop van vrijdag 6 augustus in jachthaven 'It Eilan' gearriveerd.
's Avonds werden de deelnemers welkom geheten in dorpshuis 'it HeechhŻs' en werd de film 'Uitzicht op de horizon' vertoond. Zaterdagmorgen om half tien palaver en om 12 uur ontvangst van de 'Commissaris der Koningin in Friesland' de heer H. Wiegel, bij het Statenjacht dat in de jachthaven lag afgemeerd.

's Middags was er het bekende admiraalzeilen, waarbij de heer H. Wiegel als admiraal fungeerde. Dit admiraalzeilen werd wederom een echt hoogtepunt van deze reŁnie, waarvan zowel deelnemers als toeschouwers bijzonder genoten. Aan het geheel werd door 14 eskaders deelgenomen variŽrende van boatsjes en kleine schouwen tot Friese jachten en boeiers.
Na afloop had de prijsuitreiking plaats, verder was er 's avonds nog een concert van de dorpsharmonie, met nog als afsluiting van deze dag om rond 22 uur een fakkelvaart. De deelname hieraan was iets groter dan vorige jaren en het optreden van een dixielandband werd bijzonder gewaardeerd.

De zondag was gereserveerd voor hardzeilen op het Heegermeer, waarbij de watersportvereniging Heeg de leiding had. Er waren 66 inschrijvingen, verdeeld over 6 klassen. Het startschip van de W.S.H. vertoonde een paar technische probleempjes, maar toch gingen de eerste deelnemers precies op tijd over de startlijn.
De weersomstandigheden waren toen prima, wel veel bewolking maar met een leuk briesje uit w.n.w., windkracht 3, kon ieder best tevreden zijn.
Echt scherpe starters zagen we ook dit jaar nog weinig, maar hier geldt kennelijk ook de gedachte dat het deelnemen belangrijker is dan het winnen. De te zeilen baan lag er prima in en het kruisrak was dan ook een echt kruisrak. De meeste deelnemers bereikten na ruim 2 uur zeilen de finish; daarna kon de wedstrijdcommissie aan de slag om aan de hand van diverse t.c.f.'s de prijswinnaars er uit te halen.
Daar er slechts ťťn protest was te behandelen kwamen wij tot een vlotte prijsuitreiking. De prijzen bestonden uit mooi gegraveerd glaswerk met bovendien voor elke 1e prijswinnaar nog een wisselprijs waaronder enkele mooie exemplaren. Traditie is ook dat er door het bestuur van de Gemeente Wymbritseradeel ieder jaar een blauwgele wimpel beschikbaar wordt gesteld, uit te reiken aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese ReŁnie. Deze keer werd deze wimpel uitgereikt aan Jan Loopik, havenmeester van jachthaven 'It Eilan'. Dat deze keuze zeer terecht was bleek wel uit het luide applaus dat opklonk toen de naam van de winnaar bekend werd gemaakt.

De jachthaven it Eilan op 5 en 6 augustus.

Ieder jaar weer opnieuw zorgt Jan Loopik er voor dat er in de haven, ondanks de drukte van het hoogseizoen, steeds een goede ligplaats beschikbaar is voor de deelnemers aan de reŁnie. En dat de dank hiervoor eens onderstreept wordt met het uitreiken van een wimpel is ons inziens zeer terecht.
Verder viel het op dat de belangstelling voor de prijsuitreiking van het hardzeilen zo groot was, kennelijk wil men alles wat op het programma staat helemaal meemaken en dit moet voor de organisatie wel een stimulans betekenen om er mee door te gaan.
 

naar boven