Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
Reünie2017
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2018 J2-DC

Informatie voor deelnemers

Het comité is regelmatig actief en wil u daarover graag informeren ...

Uitgebreide informatie over:

Achteruitzeilen, hoe doe je dat?
Friesche Competitie
Klassebaken
Donateurs
Wedstrijdregels


Achteruitzeilen, hoe doe je dat?


Tijdens de toertocht op de zaterdag vallen er veel punten te verdienen met allerlei manoeuvres met je eigen schip. Eén daarvan is het achteruitzeilen. Het lijkt altijd zo gemakkelijk als een ander het doet, maar als je het zelf probeert, vang je binnen de kortste keren toch weer wind aan de ‘goede’ kant van het zeil. Die boot is nou eenmaal gebouwd om vooruit te gaan.

Derhalve een korte cursus:

Stap 1: Deinzen (tegen de wind achteruit dobberen)
(afbeelding 1) Leg je boot met gehesen zeilen en gevierde schoten recht tegen de wind in. Probeer recht achteruit te dobberen. Belangrijk hierbij is roer voor deinzend schip. Het roerblad wijst in de richting waar je heen wilt.

Stap 2:
Achteruitzeilen op het grootzeil (afbeelding 2)
Ga recht in de wind liggen met je schoot helemaal uitgevierd. Wacht tot je boot begint te deinzen. Laat iemand de giek helemaal naar buiten duwen. Je zult merken dat je met
het roer flink moet corrigeren. Houd daarom rekening met de sturende werking van het zeil.

Stap 3:
Achteruitzeilen met fok en grootzeil (afbeelding 3)
Ga weer recht in de wind liggen, met gevierde schoten. Wacht tot je boot begint te deinzen. Laat iemand het grootzeil aan één kant uitduwen. Als je snelheid maakt en het roer onder controle hebt, laat je iemand de fok aan de andere kant uitduwen.
De sturende werking van de fok is heel groot. Als de boot onbestuurbaar wordt, moet de fok snel weer los worden gelaten.

Stap 4:
Achteruit gijpen. Als het je lukt om koers te houden met beide zeilen, kun je proberen te gijpen. Maak snelheid achteruit. Tegelijk worden beide zeilen in een vlotte beweging van de ene, via het midden, naar de andere kant gebracht.


Friesche Competitie

Er worden in de Friesche Competitie de volgende prijzen beschikbaar gesteld:
  • Het zilveren pompeblęd, door dhr. Rienk Wegener Sleeswijk voor de best geklasseerde boeier;
  • De vergulde mastwortel, door KZV Oostergoo voor de best geklasseerde tjotter;
  • Het tinnen bord, door Pier Piersma voor het best geklasseerde Friese jacht.

Opzet Friesche Competitie
Tijdens het Drachten-Veenhoop weekend worden vanaf 2007 drie wedstrijden georganiseerd. In totaal worden er nu zeven wedstrijden gezeild voor de Friesche Competitie. Daarom is de mogelijkheid aangegrepen om met ingang van 2007 de opzet te wijzigen. Doelstelling van deze veranderde opzet is om meer schepen te laten strijden voor het overall klassement, zonder dat het daarbij strikt noodzakelijk is om alle wedstrijden mee te zeilen. In de nieuwe opzet is het mogelijk om de slechtste twee resultaten van de zeven wedstrijden af te trekken. Het klassement wordt opgemaakt volgens het internationale puntensysteem dat op iedere individuele zeilwedstrijd van toepassing is. Na afloop van de reünie zal een tussenstand worden opgemaakt en op de website worden gepubliceerd. Met de grote finale op Drachten-Veenhoop, waar alle kansen nog open liggen, hopen we op een groot deelnemersveld aan de Friesche Competitie.


Klassebaken

Aanspreekpunt voor alle scheepseigenaren van een bepaalde klasse, helpt nieuwelingen wegwijs te worden op de reünie, helpt het comité om voldoende aanmeldingen te krijgen, geeft gevraagde en ongevraagde adviezen over wedstrijd of admiraalzeilen en laat zich graag trakteren op een drankje in ruil voor een mooi reünie-verhaal. Ofwel uw en onze ideale zeilvriend!
Na een oproep op de reünie vorig jaar heeft het comité een select gezelschap bereid gevonden deze prachtige taak de komende paar jaar in te vullen. Schroom niet om uw vragen nu al te stellen aan:

• Boeiers Trix Prins-Asselbergs
• Friese Jachten Charles Koek
• Grote Tjotters Hildo Brilleman
• Kleine Tjotters Ruerdtsje Halbertsma
• Kleine Schouwen & Boatsjes Rinke Pleging
• Open Schouwen vrijwilliger gezocht
• Kajuit Schouwen Michiel Weidner
• Staverse Jollen Dick Franken

Het Comité hoopt dat met de Klassebakens de eenheid, het plezier en de prestaties van onze vloot nog mooier worden. Contactgegevens volgen bij de uitnodiging voor de reünie.


Gevraagd: Donateurs

Nieuwe donateurs blijven welkom. U kunt zich inschrijven via de website of aanmelden bij het secretariaat. Het bankrekeningnummer is 370666186 te Wormer.


Wedstrijdregels


De winter is een mooie tijd om eens wat meer te lezen over de wedstrijdregels van de zeilsport. Een fundamenteel principe van sportiviteit is dat deelnemers onmiddellijk een straf nemen (bijvoorbeeld twee rondjes bij een overtreding tegen een andere boot en één rondje bij het raken van een boei!) of zich terugtrekken wanneer zij een regel hebben overtreden.
Voor meer informatie over de regels van het wedstrijdzeilen kan het Regelschrift van Henk Plaatje (slechts 38 pagina’s met veel plaatjes) worden aanbevolen (Uitgeverij Hollandia, ISBN90-6410-423-9). U kunt ook kijken op www.watersportverbond.nl en test uw regelkennis.


Wilt u ook via e-mail nieuws ontvangen? Geef ons uw e-mailadres.

Wilt u geen berichten meer van het Comité ontvangen?
Laat het ons even weten.
 

Secretariaat

Matthijs Gorgels
Kommerstraat 4
5301 BS, Zaltbommel
Tel: 06-28644749.
E-mail friesereunie@gmail.com

naar boven