Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
ReŁnie2017
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2018 J2-DC

Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten

Opgericht in 1955, is de oudste onder de behoudsorganisaties ...

Relatie Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) en Regionale Friese ReŁnie

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP), opgericht in 1955 is de oudste onder de behoudsorganisaties.

De SSRP maakt samen met andere behoudsverenigingen deel uit van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), gesprekspartner van de overheid.
Kijk voor alle informatie van de SSRP op haar website.

De start van de ReŁnie in 1967

In juli 1967 ontmoetten elkaar bij een onofficiŽle zeilwedstrijd voor ronde jachten en schouwen, die door de V.V.V.-Heeg was georganiseerd, de heren K.J. van Douwen, eigenaar van het Friese jacht 'Jansje Maria', P. Piersma, vader van de jeugdherberg 'it Beaken' en commandant van de bekende tjottervloot van die jeugdherberg, en J. Vermeer, eigenaar van het Friese jacht 'De Rode Leeuw' en van de tjotter 'Albert en Nelly'. Zij waren het er spoedig over eens dat het jammer was dat buiten de lustrumjaren van de Stichting Stamboek eigenaren van Friese ronde jachten en schouwen bijna geen officiŽle gelegenheid hebben om elkaar met hun schepen in Friesland te ontmoeten.

Zij waren evenwel van oordeel dat niet met de daadwerkelijke voorbereidingen moest worden begonnen voordat men zich van te voren van de instemming van het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten had verzekerd. De eerste daad van het comitť was dan ook het schrijven van een brief (gedateerd 5 november 1967) aan dit bestuur. Daarin werd uiteengezet dat het comitť wilde komen tot een jaarlijks weerkerende reŁnie voor Friese ronde jachten en schouwen, waarbij het uiteraard niet de bedoeling was de zomerreŁnie van het Stamboek concurrentie aan te doen. Zo zou bij het kiezen van de datum hiermee rekening moeten worden gehouden. Verder vond men het vanzelfsprekend dat, als de plannen levensvatbaar zouden blijken, in het lustrumjaar van de Stichting de regionale reŁnie zou moeten vervallen. Het antwoord van het stamboekbestuur was bijzonder positief, zodat het initiatiefcomitť nu aan de slag kon gaan.

Lees het volledige verhaal in onze terugblik.

naar boven